NAVIGAL

IT PiAST Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych służących wdrożeniu innowacji technologicznej produktowej dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Cel projektu:  wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa IT Piast Sp. z o. o. poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających proces opracowania i wdrożenia systemu optymalizującego poziom stanów magazynowych przedsiębiorstwa.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-12-0024/18-00

Dofinansowanie projektu z UE:  737 500,00 PLN

IT PiAST Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przełomowy w skali świata system zarządzania magazynem z rozszerzoną rzeczywistością

Cel projektu: osiągnięcie kolejnego, wyższego szczebla optymalizacji procesów magazynowych poprzez zastosowanie autorskich algorytmów przyznawania miejsc składowania oraz zastosowanie technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) do wyświetlania trójwymiarowych hologramów w procesach zarzadzania powierzchnią magazynową.

Umowa o dofinansowanie nr RPMP.01.02.01-12-0408/16-01

Dofinansowanie projektu z UE: 1 004 857,02 PLN